Hytter og hus

Slidre bygg og prosjektering a.s bygger hus og hytter med lokal kunnskap om vær- og grunnforhold slik at konstruksjon og materialer best tilpasses forholdene. Under ser du et utvalg av våre oppførte hytte- og husbygg, klikk på bildene for hele serier.